2023

Januari

2 januari t/m
8 januari

Kerstvakantie

Februari

18 februari t/m
26 februari

Voorjaarsvakantie

Maart

2 maart
13 maart
26 maart

Praktijkopleider+ training
Studiedag begeleiders
Open dag & paasmarkt

April

7 april
10 april
27 april
24 april t/m
7 mei

Goede vrijdag
Tweede paasdag
Koningsdag
Meivakantie

Mei

16 mei
18 + 19 mei
29 mei

 

Sportdag
Hemelvaart
Tweede pinksterdag

Juni

Juli

6 juli
21 juli
24 juli t/m
13 augustus

Diploma-uitreiking
Afsluiting schooljaar
Zomervakantie

Augustus

28 augustus

Studiedag begeleiders

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

December