2023

Januari

2 januari t/m
8 januari

Kerstvakantie

Februari

18 februari t/m
26 februari

Voorjaarsvakantie

Maart

2 maart
13 maart
26 maart

Praktijkopleider+ training
Studiedag begeleiders
Open dag & paasmarkt

April

7 april
10 april
20 april
27 april
24 april t/m
7 mei

Goede vrijdag
Tweede paasdag
Praktijkopleider+ trainging
Koningsdag
Meivakantie

Mei

11 mei
16 mei
18 + 19 mei
29 mei

Praktijkopleider+ training Sportdag
Hemelvaart
Tweede pinksterdag

Juni

20 juni

Praktijkopleider+ training

Juli

6 juli
21 juli
24 juli t/m
13 augustus

Diploma-uitreiking
Afsluiting schooljaar
Zomervakantie

Augustus

28 augustus

Studiedag begeleiders

September

9+10 september

Kunst en cultuur route/Open dagen

Oktober

10 oktober

Praktijkopleider+ training

November

17 november

Praktijkopleider+ training

December

8 december
14 december

Kerstmarkt
Diploma-uitreiking